Maturiteitsmeter

Ben jij benieuwd naar de maturiteit van jouw organisatie op het vlak van leren en ontwikkelen? Beantwoord de vragen van onze maturiteitsmeter en neem jouw lerende organisatie onder de loep.

Start de test

Aan de hand van onze maturiteitsmeter, wijzen we jouw organisatie toe aan één van deze vier profielen

Beginner

Beginners kunnen we terugvinden in de verkennende fase van het e-learning landschap. In deze fase hebben de beginners kennis van e-learning en hebben ze er vaak al wel eentje gevolgd. De noodzaak en vele voordelen van e-learning worden zeker en vast gezien.

In deze fase zien we volgende ontwikkelmogelijkheden op didactisch en technisch vlak. Enerzijds op didactisch vlak waar het inzicht in het belang van didactiek in digitaal leren, de kennis in e-didactiek en specifiek diepgaand inzicht in de tijdsbesteding nog verder kan groeien. Anderzijds op technisch vlak waar de technische kennis en inzicht in de verschillende tools om digitaal leren te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor de leerders nog ontbreekt.

Organisaties die zich in dit profiel bevinden, hebben de intentie en het plan om bestaande klassieke leermiddelen om te zetten in e-learning en/of zelf eenvoudige e-learnings te maken.

Ontdekker

Ontdekkers hebben al de eerste stappen gezet in het e-learning landschap. Ze hebben inzicht in de tijdsbesteding en de kost die e-learning met zich meebrengt en ze kunnen zelf leercontent omzetten in eenvoudige digitale leervormen. Er is nog niet echt sprake van een L&D beleid.

In deze fase zien we volgende ontwikkelmogelijkheden op didactisch en technisch vlak. Enerzijds op didactisch vlak om leerdoelen en leernoden helder in kaart te brengen en de kans op gedragsverandering te vergroten door te werken met verschillende leervormen die aansluiten bij de specifieke doelgroep. Anderzijds op technisch vlak waar metingen geïntegreerd worden in de e-learning om inzicht te krijgen in het leren en tools gekozen worden om digitaal leren aan te bieden.

Organisaties die zich in dit profiel bevinden bieden reeds e-learning aan als leeroplossing. Dit in een meer elementaire vorm, namelijk ter vervanging van het klassikale leren. Deze e-learnings worden meestal in de organisatie zelf ontwikkeld, zonder didactische en technische ondersteuning van externe experten.

Gevorderde

Organisaties met een gevorderd profiel zetten e-learning in als deel van een groter leerproces. Ze combineren synchrone leermomenten (zoals klassikale training) en asynchrone leermomenten (zoals e-learning) om tot een blended leeraanbod te komen.

In deze fase zien we volgende ontwikkelmogelijkheden op didactisch en technisch vlak. Enerzijds op didactisch vlak waar digitaal leren als deel van een hybride leertraject ingezet wordt. Anderzijds op technisch vlak waar nagedacht wordt over innovatieve leeroplossingen die het leereffect voor bepaalde topics kunnen vergroten en waar metingen doelgericht en bewust ingezet worden om individualisering van de leerervaring mogelijk te maken.

Organisaties die zich in dit profiel bevinden, gebruiken professionele authoring tools voor het creëren van de e-learnings die ze in-house of met externe experten ontwikkelen en de e-learnings voldoen aan de meeste didactische principes van e-leren. Deze bieden ze aan via een leersysteem waar leerders opgevolgd worden aan de hand van rapportage.

Expert

Organisaties met een expert profiel zetten het leerproces van hun medewerkers centraal. Ze creëren hybride leertrajecten met synchroon en asynchroon leren die perfect aansluiten bij de leernoden van de leerder en die de kans op het behalen van de leerdoelen maximaliseren.

De digitale leeroplossingen worden ontwikkeld met een team van experten op zowel technisch als didactisch vlak. Vaak wordt er hier ook samengewerkt met subject matter experts om de specifieke leerinhoud aan te leveren. Niet alleen wordt gebruik gemaakt van bestaande tools en technologieën, er wordt ook ingezet op innovatie.

Om tegemoet te komen aan de nood tot personalisatie en maatwerk, zetten experts in op het gebruik van een LRS. Dit geeft de mogelijkheid om uitgebreide metingen te integreren in de leeroplossingen om zo leertrajecten op te volgen en bij te stellen op maat van de noden en behoeften van individuele leerders.